Profil

Spoločnosť KASI začala svoju značku budovať v roku 1991 s prioritami priviesť na slovenský trh kvalitné výrobky renomovaných výrobcov, známych v „polygrafickom svete“. Prvé roky spolupráce boli takmer výlučne so spoločnosťami zo Švajčiarska, ich produkty tvoria portfólio KASI dodnes. Začali sme stavať na značke produktov a kvalite služieb, ktorých úroveň zvyšujeme nepretržite už 25 rokov.

Rodina našich dodávateľov sa rokmi rozrástla o nové, mladé a progresívne spoločnosti, ktorých podiel na svetovom trhu sa zväčšuje aj s našim prispením. KASI rástla vďaka   niekoľkým zmenám, ktorými bolo založenie spoločnosti KASI Bohemia s.r.o. na českom trhu, zmena právnej subjektivity z s.r.o. na KASI a.s a v roku 2016 aj otvorenie novej - väčšej prevádzky v Moste pri Bratislave.

Stabilita, postupný rast, investície do technického zariadenia , budovanie vlastného vývojového strediska na výrobu zariadení, neustále vzdelávanie sa, priniesli úspech aj v spolupráci so zahraničným partnerom, spoločnosťou REMCO, prostredníctvom ktorého s úspechom predávame umývacie boxy KASI do celého sveta. Výborná predajnosť strojov značky ATMA (viac ako 100 na česko-slovenskom trhu) a v ostatných rokoch aj karuselov na potlač textilu a prídavných zariadení značky M&R prinieslo so sebou potrebu budovať divíziu TECH, ktorá má zázemie pre vývoj a výrobu technických zariadení a doplnkov pre poloautomatické stroje, ktoré ocenia predovšetkým v priemyselnej výrobe.

Cieľom bolo a je ponúknuť nielen tovar, ale predovšetkým službu, technickú podporu a odborné poradenstvo pre tých, ktorí s našimi produktmi pracujú. Naše vedomosti, ktoré neustále dopĺňame o teoretické poznatky i praktické skúsenosti, odovzdávame na školeniach a workshopoch tak začiatočníkom v odbore, ako aj skúseným tlačiarom, či pedagógom odborných umeleckých škôl. Z cieľa sa stalo motto spoločnosti, o ktorého napĺňanie sa stará už druhá generácia. 

Kasi... Váš náskok.